FAQ

Poniżej zamieszczamy listę najczęściej zadawanych nam pytań i naszych odpowiedzi.

Główny psychoterapeuta uzależnień w Ośrodku Terapii Leczenia uzależnień w Amalfi

Założycielką Ośrodka Amalfi w Poznaniu jest Daria Rybarczyk, która ukończyła psychologię i psychoterapię w Instytucie Psychologii Zdrowia przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Jest specjalistką w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, koncentrując się na uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, seksu, zakupów, internetu oraz innych. Rybarczyk wierzy w ciągły rozwój zawodowy i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Zajmuje się także badaniem i leczeniem depresji, nerwic i lęków. Pacjenci cenią ją za ciepło, szczerość i pozytywną energię, którą wnosi do procesu terapeutycznego.

Scroll to Top