Leczenie alkoholizmu w Ośrodku Amalfi

Leczenie alkoholizmu jest procesem wymagającym i czasochłonnym. Kluczowe aspekty terapii to terapia indywidualna, terapia grupowa, unikanie alkoholu, a także stosowanie farmakoterapii, zwłaszcza na wczesnym etapie leczenia. W naszym Ośrodku Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi oferujemy kompleksowe leczenie alkoholizmu i zespołu współuzależnienia, korzystając z nowoczesnych i sprawdzonych metod oraz doświadczenia naszych profesjonalnych terapeutów. Naszym celem jest pomoc w wyjściu z nałogu i zbudowaniu nowego życia na mocnych, wspólnie ustalonych fundamentach. Poznaj więcej o chorobie alkoholowej, jej leczeniu, objawach odstawienia, sposobach wsparcia dla chorego i jego bliskich. Sprawdź, czy problem alkoholizmu dotyczy również Ciebie lub Twojej rodziny.

Alkoholizm

Alkoholizm, znany również jako choroba alkoholowa, to uzależnienie od alkoholu etylowego, które charakteryzuje się licznymi objawami psychicznymi i fizycznymi. Nieleczony, alkoholizm prowadzi do poważnej degradacji organizmu, a w konsekwencji może skończyć się śmiercią. Jest to również problem społeczny, gdyż uzależnienie wpływa nie tylko na samego alkoholika, ale również powoduje powstanie zespołu współuzależnienia u jego bliskich oraz rozpad jego życia społecznego. Chociaż leczenie alkoholizmu może przywrócić pacjenta do normalnego funkcjonowania, nie jest w stanie całkowicie wyeliminować choroby.

leczenia alkoholizmu Poznań ośrodek Amalfi
Objawy alkoholizmu

Osoba uzależniona od alkoholu doświadcza natrętnej, silnej potrzeby spożycia alkoholu, znanego jako „głód alkoholowy”, który może objawiać się rozdrażnieniem, niepokojem, a nawet agresją, gdy nie jest w stanie zaspokoić tego pragnienia. Mimo wcześniejszych postanowień, nie kontroluje ilości ani częstotliwości picia. Alkohol traktowany jest jak lekarstwo na kaca, poprzez tzw. picie klinem, co polega na spożywaniu alkoholu w celu złagodzenia skutków wcześniejszego picia. Osoba taka przejawia także objawy odstawienia alkoholu, takie jak bezsenność, potliwość, niepokój, rozdrażnienie, rozszerzone źrenice, nudności, czy drżenie. Mimo spożywania dużych ilości alkoholu, uzależniony jest w stanie utrzymać pozory trzeźwości, stopniowo zwiększając dawki alkoholu. Alkohol staje się centralnym punktem jego życia, spychając na dalszy plan rodzinę, obowiązki i przyjemności. Spożywanie alkoholu często wiąże się z urwanymi filmami, lukami w pamięci oraz stanami lękowymi. Picie odbywa się zarówno w towarzystwie, przy każdej możliwej okazji, jak i w samotności.

Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo i ma swoją charakterystyczną dynamikę, którą szczegółowo opisał E.M. Jedlinek w swojej pracy „Koncepcja alkoholizmu jako choroby” z 1960 roku.

Wyróżnił on cztery fazy uzależnienia:

 • Faza wstępna – w tej fazie osoba zaczyna dostrzegać pozytywny wpływ alkoholu na swoje samopoczucie, co zachęca do dalszego picia.
 • Faza ostrzegawcza – w tym okresie osoba pijąca zauważa, że alkohol przestaje przynosić dawniej odczuwane korzyści. Aby osiągnąć ten sam efekt, zaczyna zwiększać dawki. Charakterystyczne są także utraty świadomości i luki w pamięci.
 • Faza krytyczna – alkoholik traci kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu. Substancja ta zaczyna dominować nad jego życiem, powodując poważne konsekwencje zarówno osobiste, jak i zawodowe.
 • Faza przewlekła – w tej fazie pojawiają się regularne ciągi alkoholowe, a zdolność do normalnego funkcjonowania jest znacznie ograniczona. Wzorce picia są głęboko zakorzenione i trudne do przełamania bez profesjonalnej pomocy.

Każda z tych faz wymaga innego podejścia terapeutycznego i odpowiedniego wsparcia, aby zwiększyć szanse na skuteczne przezwyciężenie uzależnienia.

W miarę rozwoju uzależnienia, alkoholik zaczyna tworzyć własny, indywidualny sposób picia. Obejmuje to wybór konkretnych napojów alkoholowych, manifestowanie różnego stopnia agresji oraz określoną częstotliwość spożywania alkoholu. E. M. Jellinek zidentyfikował te specyficzne wzorce i wyróżnił kilka typów alkoholizmu:

 1. Alkoholizm typu Alfa – osoba spożywa alkohol umiarkowanie i zachowuje kontrolę nad swoim piciem. Alkohol pełni funkcję łagodzenia dyskomfortu fizycznego lub poprawy nastroju, co może prowadzić do ulgi. Chociaż jej zachowanie pod wpływem alkoholu może skutkować negatywnymi konsekwencjami społecznymi, nie jest jeszcze uznawane za symptom choroby.
 2. Alkoholizm typu Beta – w tym przypadku, choć nie obserwuje się jasnych symptomów uzależnienia, regularne spożywanie alkoholu powoduje problemy zdrowotne, takie jak zapalenie błony śluzowej żołądka czy uszkodzenia nerwów obwodowych. Ten typ alkoholizmu nie jest jeszcze uznawany za chorobę.
 3. Alkoholizm typu Gamma – alkoholik zaczyna tracić kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu i jednocześnie staje się na niego coraz bardziej odporny. Pojawiają się typowe objawy abstynencyjne. Alkohol jest spożywany w nadmiernych ilościach i przez długi czas, co prowadzi do uzależnienia zarówno ciała, jak i psychiki. Dochodzi również do zmian w osobowości oraz zachowaniu. Ten typ alkoholizmu, podobnie jak każdy kolejny wymieniony poniżej, wymaga podjęcia leczenia.
 4. Alkoholizm typu Delta – ten rodzaj alkoholizmu charakteryzuje się rosnącą tolerancją na alkohol oraz występowaniem objawów abstynencyjnych. Mimo to, na początkowym etapie uzależnienie, pijący jest w stanie kontrolować przyjmowane dawki. Osoba uzależniona zazwyczaj utrzymuje stałe stężenie alkoholu we krwi, spożywając regularnie napoje o niskiej zawartości alkoholu. Skutki spożywania alkoholu i wynikające z tego uzależnienie często przez długi czas pozostają niezauważone.
 5. Alkoholizm typu Epsilon – ten typ alkoholizmu charakteryzuje się okresowym piciem; osoba nie odczuwa stałej potrzeby spożywania alkoholu i może pić rzadko, nawet raz na kilka miesięcy. Jednakże, gdy dochodzi do spożycia alkoholu, epizody picia są bardzo intensywne i wywołują silne objawy psychiczne oraz fizyczne.
 6. Alkoholizm typu Zeta – ten typ alkoholizmu charakteryzuje się tym, że osoby uzależnione pod wpływem alkoholu stają się agresywne i mogą stosować przemoc.

Skutki alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu ma poważne skutki zarówno dla organizmu osoby uzależnionej, jak i dla jej otoczenia rodzinnego i społecznego. Długotrwałe i nieleczony alkoholizm prowadzi do szeregu destrukcyjnych zmian w ciele, psychice i życiu codziennym alkoholika, w tym do:

 • marskości wątroby,
 • uszkodzeń mózgu,
 • schorzeń układu krwionośnego,
 • wrzodów żołądka,
 • chorób nerek,
 • padaczki alkoholowej,
 • depresji,
 • agresji,
 • zaburzeń snu i koncentracji,
 • stanów lękowych,
 • obniżonej samooceny,
 • poczucia winy i utraty sensu życia, prowadzących często śmierci alkoholika w wyniku prób samobójczych,
 • poważnych dysfunkcji w rodzinie prowadzących do nieprawidłowego rozwoju dzieci alkoholika,
 • utraty pracy i środków do życia,
 • wystąpienia zespołu współuzależnienia u rodziny,
 • rozpadu rodziny i więzi z bliskimi,
 • utraty szacunku i reputacji,
 • przedwczesnej śmierci.

Jak leczyć alkoholizm?

Uzależnienie od alkoholu wymaga kompleksowego i długotrwałego podejścia terapeutycznego pod nadzorem doświadczonych psychoterapeutów. Przykładem miejsca oferującego takie wsparcie jest Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi w Poznaniu, gdzie leczenie odbywa się w ramach terapii ambulatoryjnej. Leczenie alkoholizmu w domu, bez profesjonalnego wsparcia terapeutycznego, zazwyczaj jest nieskuteczne, podobnie jak próby leczenia wyłącznie farmakologicznego. Długość terapii alkoholowej może wynosić od półtora do dwóch lat. Należy jednak pamiętać, że mimo nabytych umiejętności i utrzymania abstynencji, osoba uzależniona pozostaje alkoholikiem do końca życia, co wymaga ciągłego dbania o swoje zdrowie i przestrzegania zasad trzeźwości.

Terapia alkoholowa – czy to jedyny i skuteczny sposób na wyjście z alkoholizmu?

Terapia uzależnienia od alkoholu w Ośrodku Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi w Poznaniu obejmuje kilka kluczowych elementów: psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię ambulatoryjną, dostępną w formie dziennej lub stacjonarnej. Proces leczenia rozpoczyna się od uświadomienia przez pacjenta swojego problemu z alkoholem i przyznania się do uzależnienia. Następnie, opracowywana jest indywidualna strategia wyjścia z nałogu, wraz z rozwijaniem umiejętności niezbędnych do długotrwałej abstynencji i radzenia sobie z chorobą. Grupowa terapia pozwala pacjentom przełamać społeczną izolację, oferując wsparcie i zrozumienie ze strony innych osób zmagających się z uzależnieniem. Te dwie formy terapii są fundamentem naszej kompleksowej oferty terapeutycznej, prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie leczenia uzależnień w Poznaniu. Dodatkowo, nasz ośrodek zapewnia wsparcie dla bliskich osób współuzależnionych, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami związanymi z uzależnieniem w rodzinie.

Zespół abstynencyjny — najczęstsze objawy odstawienia alkoholu, objawy odstawienne

Skutki odczuwane przez organizm alkoholika bezpośrednio po odstawieniu alkoholu to objawy odstawienne lub objawy zespołu abstynencyjnego. Objawy odstawienia alkoholu, które odczuwa organizm alkoholika, mogą być podzielone na dwie fazy:

 1. Pierwsza faza, trwająca zazwyczaj do około dwóch dni od ostatniego spożycia alkoholu, charakteryzuje się objawami somatycznymi takimi jak zaburzenia układu trawiennego (nudności, biegunka), bóle głowy, bóle mięśni, przyspieszony rytm serca, zwiększona potliwość oraz ogólne osłabienie organizmu.
 2. Druga faza zespołu abstynencyjnego obejmuje głównie zaburzenia psychiczne, takie jak intensywny lęk, nerwowość i bezsenność. Długość tej fazy zależy od intensywności uzależnienia i może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Leki na alkoholizm

Na rynku dostępne są różne farmaceutyki wykorzystywane w leczeniu alkoholizmu. Leki zawierające dysulfiram powodują reakcje alergiczne po spożyciu alkoholu, co odstrasza od jego dalszego picia. Inne leki, jak akamprozat, pomagają zmniejszyć głód alkoholowy lub zmniejszają przyjemność płynącą ze spożycia alkoholu. Dodatkowo, w fazie detoksu często stosuje się leki nawadniające oraz sole mineralne, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mimo swojej efektywności, te leki nie stanowią samodzielnej podstawy leczenia alkoholizmu. Są one jedynie wsparciem, które łagodzi niektóre objawy związane z piciem alkoholu lub jego odstawieniem.

Jak pomóc alkoholikowi?

Najlepszą pomocą, jaką bliscy mogą zaoferować osobie uzależnionej od alkoholu, jest unikanie przejmowania odpowiedzialności za jej działania i umożliwienie jej odczuwania konsekwencji własnych postępowań.

 • Nie wyciągaj alkoholika z aresztu, jeśli został zatrzymany za wykroczenia dokonane pod wpływem alkoholu.
 • Nie tłumacz go przed innymi.
 • Staraj się poruszyć temat jego problemu w chwili, gdy jest trzeźwy i gotowy do rozmowy.
 • Poinformuj rodzinę osoby uzależnionej o jej problemie. Jest istotne, by uzyskać wsparcie w rodzinie oraz unikać chronienia alkoholika przez usprawiedliwianie jego zachowań lub negowanie problemu.
 • Poproś rodzinę, by nie kupowali mu alkoholu w prezencie, nie tworzyli okazji do picia, a po terapii wspierali jego postanowienie o abstynencji.

Wykorzystaj czas przed podjęciem decyzji o terapii na zbieranie informacji o dostępnych opcjach wsparcia, takich jak lokalne ośrodki leczenia alkoholizmu, najlepsi terapeuci czy grupy wsparcia, aby być przygotowanym na moment, gdy osoba uzależniona zdecyduje się na leczenie.

Jak przekonać alkoholika do leczenia?

Przekonanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia jest wyzwaniem, gdyż rzadko można zmusić kogoś do podjęcia terapii. Osoba uzależniona musi sama dojść do wniosku, że potrzebuje pomocy i wyrazić chęć leczenia. Agresywne zachowania i obronne mechanizmy stosowane przez alkoholika często opóźniają tę decyzję, zwiększając obciążenie dla rodziny, która pragnie doprowadzić do rozpoczęcia terapii. W trakcie spokojnej rozmowy, warto uświadomić alkoholikowi skalę jego problemu i zaproponować towarzyszenie mu na pierwszej wizycie u terapeuty. Czasem osoby uzależnione decydują się na rozpoczęcie leczenia podczas trwania terapii dla współuzależnionych członków rodziny.

Przymusowe leczenie alkoholizmu

Zgodnie z prawem polskim, osoba uzależniona ma prawo samodzielnie zdecydować o podjęciu leczenia. Przymusowe leczenie alkoholizmu jest możliwe tylko w rzadkich przypadkach, kiedy osoba uzależniona swoim zachowaniem poważnie zakłóca funkcjonowanie rodziny, demoralizuje nieletnich, uchyla się od pracy czy zakłóca spokój publiczny. W takich sytuacjach, na wniosek lokalnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprawa może trafić do sądu, który zadecyduje o przymusowym leczeniu. Proces ten jednak jest złożony i czasochłonny.

Jak rozpoznać, czy jesteś alkoholikiem?

Jeśli masz wątpliwości co do swojego picia, zastanów się nad kilkoma kwestiami:

 • Czy czujesz ulgę, sięgając po alkohol?
 • Czy alkohol jest Twoim pierwszym wyborem do relaksu?
 • Czy Twoje otoczenie wyraża obawy dotyczące Twojego picia?
 • Czy ukrywasz fakt picia?
 • Czy spędzasz czas głównie z osobami, które również piją?
 • Czy miewasz problemy z powstrzymaniem się od picia mimo wcześniejszych postanowień?

Twierdzące odpowiedzi na większość z tych pytań mogą wskazywać na problem z alkoholem. W takim przypadku skontaktuj się z Ośrodkiem Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi w Poznaniu. Oferujemy pomoc przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, co może być Twoim pierwszym krokiem do skutecznego leczenia.

Jak rozpoznać alkoholika

Alkoholizm może być trudny do zidentyfikowania, szczególnie w przypadku osób wysoko funkcjonujących, które skutecznie maskują swój problem. Typowe sygnały to:

 • Częste wymówki i bagatelizowanie problemu.
 • Obronne zachowania, takie jak zaprzeczanie lub racjonalizacja.
 • Fizyczne oznaki, jak obrzęk twarzy, przekrwione oczy.
 • Używanie nadmiernej ilości perfum, aby zamaskować zapach alkoholu.

Jeśli masz wątpliwości co do zachowania kogoś bliskiego, zaufaj swojej intuicji i szukaj wsparcia w profesjonalnym ośrodku.

Po czym poznać alkoholika?

Istnieje wiele zewnętrznych oznak alkoholizmu, takich jak objawy wymienione wyżej, trudniej jest jednak zidentyfikować wysoko funkcjonującego alkoholika, czyli osobę która z dużym powodzeniem ukrywa swój alkoholizm. Osoby takie długo zwodzą bliskie im osoby, wciągając je w iluzję swojej trzeźwości, złudzenie to podtrzymując kontrolą nad swoim życiem zawodowym i towarzyskim czy zadbanym wyglądem. Argumentują mylność podejrzeń bliskich im osób, przeciwstawiając swój – na zewnątrz perfekcyjnie poukładany – wizerunek stereotypowi alkoholika „z marginesu”.

Typowe zachowania to:

 • Często powtarzające się wymówki, bagatelizowanie sprawy i ataki werbalne w kierunku osób sugerujących uzależnienie lub unikanie takich osób.
 • Nierzadko można od nich usłyszeć: „to tylko piwo,” „chcę się tylko odstresować,” „mam prawo pić, kiedy chcę,” „przesadzasz,” „wszyscy piją, tylko tobie to przeszkadza;”organizowanie swojego czasu w taki sposób, aby zapewnić sobie odpowiedni moment (lub momenty) na spożycie;zachowania obronne, takie jak zaprzeczanie lub racjonalizacja.
 • Alkoholik może na przykład spychać odpowiedzialność za swoje picie na bliską mu osobę, próbując w ten sposób nie tylko uzasadnić swoje zachowanie, ale i zaszczepić w kimś poczucie winy i tym samym uciszyć jego uwagi.
 • Charakterystyczny obrzęk lub zaczerwienienia twarzy, przekrwione lub zażółcone białka oczu.
 • Próby zamaskowania przykrego zapachu nadmierną ilością perfum.

Alkoholik będzie za wszelką cenę próbował wciągnąć postronnych w swoją iluzję, dlatego jeśli przeczuwasz, że jego argumentacja kłóci się z Twoimi odczuciami, zaufaj sobie.

W trakcie i po skutecznie zakończonej terapii niezwykle ważne jest, aby alkoholik postępował zgodnie z wypracowanymi strategiami, a także stosował następujące środki w celu wytrwania w abstynencji.

 1. Zerwij kontakty z osobami, które utrudniają Ci dalsze leczenie oraz pielęgnuj wartościowe dla Ciebie relacje, również z członkami grup wsparcia typu AA.
 2. Staraj się zapobiegać wystąpieniu potrzeby sięgnięcia po alkohol poprzez unikanie sytuacji drażniących organizm, takich jak pragnienie, głód, zmęczenie, niewysypianie się.
 3. Unikaj wszelkich produktów spożywczych i chemicznych zawierających alkohol, a także wszelkich miejsc kojarzących Ci się z piciem alkoholu.
 4. Nie uczestnicz w żadnych wydarzeniach kulturalnych, towarzyskich czy rodzinnych, podczas których pojawia się alkohol.
 5. W razie pojawienia się pokusy w postaci spożycia, natychmiast opuść towarzystwo jasno komunikując powód swojej decyzji.
 6. Nie rozmawiaj na temat alkoholu lub swojego nałogu w lekki, żartobliwy sposób.Nie korzystaj z naczyń, z których dotychczas piłeś alkohol.
 7. Nie kupuj sobie ani innym i nie przyjmuj prezentów w formie alkoholu ani nawet butelek szampana czy piwa bezalkoholowego.
 8. Rezygnuj ze słodyczy, ciast, kosmetyków i leków zawierając nawet najmniejsze dawki alkoholu.
 9. Korzystając z usług medycznych, informuj lekarza o swoim uzależnieniu.
 10. Unikaj zapachu i widoku alkoholu.
 11. Nie uczestnicz w „zrzutach” na alkohol dla znajomych

Zespół współuzależnienia

Częstym skutkiem choroby alkoholika jest syndrom współuzależnienia występujący u jego najbliższych. Jego istotą jest fakt, że osoba współuzależniona całkowicie podporządkowuje swoje życie choremu, wszelkie swoje wysiłki i zasoby skupiając na próbach odciągnięcia go od nałogu, zaniedbując przy tym własne potrzeby. U osoby współuzależnionej rozwijają się m.in. postawa przyzwolenia wobec agresji ze strony alkoholika, bezradność, poczucie winy i krzywdy, lęk. Osoba taka może w efekcie sama popaść w zachowania o charakterze uzależniającym. Konsekwencje wystąpienia syndromu współuzależnienia rozciągają się często na całe życie. Aby zmierzyć się z nieustannym poczuciem dezorientacji, lęku, samotności, obawy o życie, chaosu, zagubienia, braku oparcia, dzieci alkoholika wykształcają rozmaite postawy obronne, a także próbują wpasować się w potrzeby rodziny. W efekcie wykształcają role pomagające im funkcjonować w środowisku patologicznym, ale utrudniające późniejsze życie i stworzenie zdrowych relacji. Zwykle niezbędne jest przepracowanie problemu z psychoterapeutą w ramach terapii dla osób współuzależnionych, którą oferujemy w naszym Ośrodku.

pomoc dla rodziny alkoholika poznań Amalfi

Pomoc dla rodziny alkoholika

Bliscy alkoholików stają się ofiarami zdezorganizowanego systemu rodzinnego i często podejmują się terapii dla osób współuzależnionych. Pomoc taka jest przeznaczona zarówno dla rodziny aktywnych alkoholików, jak i tak zwanych DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików – osób, które w życiu dorosłym odkrywają, że nie radzą sobie ze skutkami dorastania przy rodzicu z uzależnieniem od alkoholu. Terapia pozwala opuścić swą dotychczasową rolę (na przykład męczenniczki – żony alkoholika czy dziecka bohatera lub kozła ofiarnego), dostrzec wpływ własnego zachowania na dynamikę uzależnienia, spojrzeć z dystansu na destruktywną relację z alkoholikiem, zwiększyć poczucie samodzielności i skoncentrować wysiłki na konstruktywnych działaniach.

Skuteczne leczenie alkoholizmu w Poznaniu w Ośrodku Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi

Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogoś ze swoich bliskich uzależnienie od alkoholu, nie czekaj, lecz zwróć się po specjalistyczną pomoc do Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi. Zadzwoń, porozmawiaj z terapeutą na temat możliwości rozpoczęcia leczenia uzależnień w Poznaniu i umów się na pierwsze spotkanie. Nie będziesz czekać na nie długo – wiemy, jak ważny to krok i nie zamierzamy zwlekać z pomocą. Nasz ośrodek gwarantuje wszystko, co niezbędne do skutecznego leczenia alkoholizmu w Poznaniu – kompleksową i profesjonalną opiekę doraźną, dzienną i całodobową, spokój i dyskrecję, komfortowe warunki pobytu, a także pełne zrozumienie Twojego problemu, poparte solidnym doświadczeniem i efektami w leczeniu uzależnienia innych alkoholików i osób współuzależnionych. Nasi terapeuci to doświadczeni profesjonaliści, a oprócz tego pełni ciepła i empatii ludzie, którzy podczas pobytu w naszym ośrodku otoczą Cię zrozumieniem i wsparciem na miarę Twoich indywidualnych potrzeb. Skorzystaj z oferty jednego z najlepszych ośrodków leczenia uzależnień w Poznaniu. Zadzwoń pod nasz całodobowy numer telefonu, odzyskaj siebie i zacznij swoje życie na nowo.

Scroll to Top