Nasza KADRA

Kadra Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi składa się z wysoce profesjonalnych psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, którzy są uznawani za jednych z najlepszych specjalistów w Poznaniu. Założycielką ośrodka jest psycholog i psychoterapeuta Daria Rybarczyk, która nie tylko koordynuje pracę całej załogi, ale także aktywnie współpracuje z każdym jej członkiem na wszystkich etapach terapii. Nasi psycholodzy i psychoterapeuci są zaufanymi profesjonalistami, którzy opierają swoje metody na solidnych podstawach naukowych oraz bogatym doświadczeniu terapeutycznym i diagnostycznym, zdobytym również w innych specjalistycznych placówkach. Kadra medyczna w Amalfi, w tym psychiatrzy, interniści i chirurdzy, a także wysoko wykwalifikowani ratownicy medyczni i pielęgniarki, dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z osobami uzależnionymi, zapewniają najwyższy poziom profesjonalizmu i doskonałą opiekę nad pacjentami. Nasz zespół to wykształceni specjaliści, którzy nie tylko efektywnie współpracują, ale mają wspólny cel: zapewnić kompleksową, całodobową i skuteczną pomoc w walce z nałogiem.

Koordynator Daria Rybarczyk

Psycholog i psychoterapeutka, Daria Rybarczyk, jest założycielką Ośrodka Terapii Uzależnień Amalfi. Posiada bogate doświadczenie w skutecznym leczeniu osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Jest absolwentką Instytutu Psychologii Zdrowia przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Specjalizuje się w terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, a także w leczeniu nerwic, depresji i zaburzeń lękowych. Głęboko wierzy w efektywność psychologii poznawczo-behawioralnej, co jest potwierdzone wynikami jej pracy. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wykładach, szkoleniach i warsztatach z zakresu leczenia uzależnień. Jej praca jest regularnie superwizowana przez certyfikowanych specjalistów. W swojej praktyce terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Dla Rybarczyk praca w zawodzie psychologa i psychoterapeuty jest powołaniem, co znajduje odzwierciedlenie w autentyczności i ciepłym stosunku do pacjentów, przekładającym się na wysoką efektywność jej terapii.

Scroll to Top