Leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Leczenie alkoholizmu to skomplikowany proces wymagający wsparcia specjalistów. Osoby starające się na własną rękę zachować trzeźwość, mogą napotkać trudności, szczególnie podczas nawrotu, gdy niewstrzymana chęć sięgnięcia po alkohol staje się silniejsza. Stąd samodzielna walka z uzależnieniem często kończy się niepowodzeniem. Jakie możliwości leczenia oferowane są osobom zmagającym się z tym psychicznym zaburzeniem i jakie wsparcie mogą uzyskać?

Sprawdź możliwości przyjęcia do Ośrodka Amalfi. Zachęcamy do kontaktu, aby nasi specjaliści mogli odpowiedzieć na pytania dotyczące procesu leczenia oraz związanych z nim kosztów.

Komu przysługuje bezpłatne leczenie alkoholizmu?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, każda osoba, która uzna, że potrzebuje wsparcia w walce z uzależnieniem alkoholowym, ma prawo do bezpłatnego leczenia. Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) nie jest wymagane do skorzystania z darmowego leczenia, co jest szczególnie istotne dla osób nieubezpieczonych.

Bezpłatne leczenie alkoholizmu przysługuje:

 • Osobom nieubezpieczonym,
 • Osobom ubezpieczonym w NFZ,
 • Członkom rodziny uzależnionego, w tym współmałżonkom i dzieciom, którzy są uznani za współuzależnionych.

Osoby te mogą korzystać z pełnego zakresu leczenia odwykowego finansowanego przez NFZ lub, w przypadku osób nieubezpieczonych, przez Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy okazanie dowodu tożsamości w placówce medycznej, aby mogła ona sprawdzić, czy pacjent jest zarejestrowany jako osoba ubezpieczona i tym samym uprawniona do korzystania z bezpłatnych usług.

Przymusowe leczenie alkoholowe, wydane przez sąd w formie orzeczenia, także podlega tej regulacji, jednak odbywa się w specjalnych ośrodkach terapii uzależnień dedykowanych dla osób, które otrzymały takie skierowanie sądowe.

Leczenie alkoholizmu — płatne czy bezpłatne formy leczenia?

W Polsce, zarówno płatne, jak i bezpłatne leczenie alkoholizmu oferuje różnorodne formy wsparcia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz ich rodzin. Oto główne dostępne metody leczenia alkoholizmu:

 1. Leczenie ambulatoryjne:
  • Diagnostyka: Przeprowadzenie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta, aby zidentyfikować potrzebne interwencje.
  • Warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne: Spotkania z terapeutami i specjalistami, które pomagają w zrozumieniu problemu uzależnienia oraz w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z chorobą.
  • Leczenie farmakologiczne: Wykorzystanie leków wspomagających proces odzyskiwania trzeźwości i łagodzenia objawów odstawienia.
  • Konsultacje dla rodzin: Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, pomagające im zrozumieć naturę uzależnienia i nauczyć się efektywnych strategii wsparcia.
 2. Terapia na oddziale szpitala lub w ośrodku leczenia uzależnień:
  • Kompleksowa diagnostyka: Szczegółowe badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Programy terapeutyczne: Zintegrowane podejście obejmujące terapię indywidualną, grupową oraz zajęcia wspierające rozwój osobisty i społeczny.
  • Leczenie farmakologiczne: Stosowanie specyficznych leków w celu redukcji objawów związanych z alkoholizmem.
  • Posiłki i opieka całodobowa: Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, które są kluczowe w procesie leczenia.
  • Spotkania z psychologiem dla rodzin: Pomoc psychologiczna dla bliskich, która umożliwia lepsze zrozumienie procesu leczenia i aktywne uczestnictwo w procesie zdrowienia.
 3. Terapia stacjonarna:
  • Badania diagnostyczne: Pełna ocena zdrowia na początku terapii, by dostosować odpowiednie metody leczenia.
  • Programy terapeutyczne: Intensywny program terapii obejmujący różnorodne metody pracy nad uzależnieniem.
  • Leczenie farmakologiczne: Użycie medykamentów wspomagających odtrucie i zmniejszających potrzebę sięgania po alkohol.
  • Posiłki i zakwaterowanie: Komfortowe warunki pobytu, które wspierają proces leczenia.
  • Konsultacje psychologiczne dla rodzin: Regularne sesje z psychologiem, które pomagają rodzinie w adaptacji do nowej sytuacji i wsparciu bliskiej osoby.

Wybór odpowiedniej formy leczenia zależy od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania uzależnienia, obecności współwystępujących zaburzeń, a także od indywidualnych preferencji i możliwości pacjenta oraz jego rodziny. Zarówno w przypadku terapii finansowanej przez NFZ, jak i w ośrodkach prywatnych, kluczowe jest indywidualne podejście do potrzeb pacjenta, co jest gwarancją skuteczniejszego leczenia.

Bezpłatne leczenie alkoholizmu – warunki przyjęcia

Pacjenci są przyjmowani na oddziały detoksykacji lub terapii na podstawie skierowania lekarskiego, które pozostaje ważne przez 14 dni. Przed rozpoczęciem leczenia, pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na podjęcie terapii. W dniu przyjęcia do ośrodka pacjent poddawany jest badaniu alkomatem. Jeśli w danym momencie brakuje wolnych miejsc na oddziałach, termin ważności skierowania jest automatycznie przedłużany.

W przypadku refundowanych usług przez NFZ pacjent ma możliwość skorzystania z bezpłatnej terapii w poradni uzależnień bez konieczności posiadania skierowania. Każda osoba pragnąca uzyskać wsparcie od psychologa, psychoterapeuty prowadzącego sesje grupowe, czy skonsultować się z lekarzem, ma do tego pełne prawo.

Co wybrać – leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Każdy obywatel ma możliwość skorzystania z bezpłatnego leczenia w placówkach mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leczenie to realizowane jest w oddziałach detoksykacji, oddziałach terapii uzależnień oraz w poradniach. Ośrodki, które nie współpracują z NFZ, oferują usługi odpłatne, które pacjent finansuje z własnych środków. Prywatne centra oferują zarówno terapię stacjonarną, jak i ambulatoryjną.

Główną różnicą pomiędzy ośrodkami państwowymi a prywatnymi jest koszt leczenia oraz proponowany czas trwania terapii. Wybór ośrodka prywatnego zapewnia możliwość natychmiastowego rozpoczęcia terapii, co jest kluczowe przy szybko postępującym uzależnieniu alkoholowym. Pacjent może od razu przejść detoksykację i rozpocząć leczenie.

Prywatne ośrodki wyróżniają się wysokim standardem oraz ofertą dodatkowych atrakcji, które są ważne w procesie odwyku. Kameralne spotkania, pojedyncze pokoje oraz rozbudowana infrastruktura przyciągają pacjentów poszukujących indywidualnej i profesjonalnej opieki medycznej.

Amalfi – ośrodek przyjazny pacjentowi

Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi cieszy się uznaniem jako placówka przyjazna pacjentom, która łączy profesjonalizm i ciepłą, wspierającą atmosferę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży Amalfi oferuje kompleksową opiekę w leczeniu uzależnień alkoholowych i innych nałogów. Nasza misja to nie tylko zapewnienie skutecznych metod terapii, ale także stworzenie warunków, w których każdy pacjent czuje się zrozumiany i bezpieczny. W Amalfi stawiamy na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, co jest kluczowe dla efektywnego i trwałego powrotu do zdrowia. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszym ośrodku i dostępnych programach terapeutycznych.

Stworzyliśmy dla naszych pacjentów optymalne warunki, oferując dostęp do nowoczesnej infrastruktury i tworząc przyjazną atmosferę, która sprzyja procesowi leczenia. Nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o kosztach leczenia w naszym ośrodku, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub skontaktowania się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas już dziś Tel: +48 600 061 600

Scroll to Top