Ile trwa leczenie alkoholizmu?

Jak długo trwa terapia alkoholowa? Leczenie alkoholizmu w Ośrodku Terapeutycznym Amalfi jest procesem zindywidualizowanym, dostosowanym do specyficznych potrzeb każdego pacjenta, i jako takie, jego czas trwania może się różnić.

Ile trwa leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to choroba przewlekła, która wywiera znaczący wpływ zarówno na fizyczne zdrowie, jak i stan psychiczny osoby uzależnionej oraz jej bliskich. Jako jedna z najtrudniejszych do przezwyciężenia uzależnień, wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i profesjonalnej kadry terapeutycznej. Terapia odwykowa ma na celu zrozumienie i adresowanie głębokich przyczyn uzależnienia oraz zapewnienie narzędzi niezbędnych do trwałej abstynencji. Czas trwania leczenia zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb pacjenta i może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie terapeutycznym i jego czasie trwania, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz na naszej stronie internetowej lub telefonicznie. Nasi specjaliści z Ośrodka Terapeutycznego Amalfi są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc w podjęciu pierwszych kroków ku zdrowiu.

Leczenie odwykowe zamknięte – ile trwa?

Program odwykowy AA

Odwyk AA w trybie zamkniętym jest stosowany w przypadku osób, których terapia odwykowa od alkoholu lub postanowienie pozostania w trzeźwości nie przynosi efektów i chory nadal nie może poradzić sobie z uzależnieniem. Ten rodzaj leczenia jest szczególnie przydatny dla tych, którzy mają problemy z samo motywacją i obawiają się powrotu do nałogu. Stacjonarne warunki terapii, z dala od codziennego środowiska pacjenta, sprzyjają mentalnemu odprężeniu i skupieniu na leczeniu.

Pozytywny wpływ na uczestnika ma terapia alkoholowa prowadzona z dala od miejsc, w którym chory przebywa na co dzień. Opiera się ona na mentalnym oczyszczaniu, aby w spokojnej i relaksującej atmosferze skupić się na procesie powrotu do zdrowia.

Odwyk w trybie zamkniętym korzystnie wpływa na stan psychiczny uczestników, umożliwiając im pełne skoncentrowanie na terapii oraz odcięcie od codziennych przyczyn uzależnienia. Program zakłada, że w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta, jego czas trwania może wahać się od 4 tygodni do 3 miesięcy. Ostateczny czas trwania odwyku jest ustalany na podstawie konsultacji z psychoterapeutą. W trakcie pobytu w ośrodku przeprowadzany jest detoks, a także sesje terapii grupowej lub indywidualnej, mające na celu przeprowadzenie pacjenta przez proces zdrowienia.

Ile trwa leczenie odwykowe – tryb ambulatoryjny

Leczenie odwykowe w trybie ambulatoryjnym jest opcją dla osób świadomych swojej choroby, które jednak nie chcą całkowicie opuszczać swojego zawodowego i rodzinnego życia. Ten rodzaj terapii wymaga od pacjentów silnej motywacji, ponieważ nie wymaga on od nich stałego pobytu w ośrodku. Pacjent podczas trwania leczenia kontynuuje życie w swoim środowisku, co pozwala na praktyczne stosowanie naukowych technik radzenia sobie z nałogiem.

W trybie ambulatoryjnym terapia odbywa się poprzez regularne, intensywne spotkania z terapeutą. Czas trwania całego cyklu terapeutycznego może wynosić od sześciu miesięcy do roku, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Ile trwa przymusowy odwyk alkoholowy?

Zgodnie z polskimi przepisami, leczenie zamknięte dla osób uzależnionych od alkoholu jest zasadniczo dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach sąd może zadecydować o przymusowym skierowaniu chorego do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Długość terapii odwykowej w takim przypadku jest ustalana przez sąd na podstawie dostarczonych mu dowodów. Kodeks karny stanowi, że osoba uzależniona, która dopuszcza się przestępstwa pod wpływem alkoholu, powinna być umieszczona w izolacji. Choć prawo nie określa dokładnej długości takiego odwyku, nie może on trwać krócej niż 3 miesiące. Decyzję o czasie trwania leczenia wspiera opinia medyczna wydana przez ośrodek terapii, którą sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu.

Gdzie na odwyk zamknięty – Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi

W dbałości o Państwa zdrowie przygotowaliśmy dla uczestników oraz ich rodzin program kompleksowego leczenia alkoholizmu w Poznaniu. Nasza kompleksowa oferta terapii uzależnień skierowana jest przede wszystkim dla osób uzależnionych i współuzależnionych z Wielkopolski i okolic. W Ośrodku Terapii Leczenia Uzależnień Amalfi dbamy o Państwa zdrowie, oferując kompleksowy program leczenia alkoholizmu dla pacjentów oraz ich rodzin. Terapia realizowana jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i dziennego odwyku, gdzie uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych oraz grupowych sesji terapeutycznych.

Nasze metody leczenia opierają się na sprawdzonych podejściach, takich jak:

  • Psychologia poznawczo-behawioralna;
  • Psychologia systemowa;
  • Model Minnesota;
  • Program 12 kroków.

Scroll to Top